CALL FOR ARTISTS – เปิดรับผลงานศิลปะในหัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร?”

, บทความ / บล็อค

มองหาศิลปินผู้ผลิตงานศิลปะ กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเ…