แม้ว่ากลุ่มองค์กรกาชาดซึ่งประกอบไปด้วย สภากาชาดไทย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จะทำงานร่วมกันทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคมานานกว่า 10 ปี แต่นับเป็นเรื่องยากที่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการจากทั้งสามองค์กรจะได้มีโอกาสพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มองค์กรกาชาดทยอยกันลงทะเบียนเข้างาน

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่สวนลุมพินีและมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน และนับเป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่จากกลุ่มองค์กรกาชาดที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่มีจำนวนมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสนุกสนาน การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลัก การกาชาดที่สำคัญๆอีกด้วย กิจกรรมในงานถูกแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ฐานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรกาชาด ฐานการใบ้คำด้วยการทำท่าทาง ฐานการต่อภาพ ฯลฯ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมการแสดงจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มองค์กรกาชาดที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาแสดงบนเวทีที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากมายและการจับฉลากที่ทุกคนต่างลุ้นกันตัวโก่งว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลคนต่อไป  นับเป็นกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ภายในกลุ่มองค์กรกาชาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและทุกคนต่างรอคอยที่จะให้มีการจัดงานครั้งต่อไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นอันจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของกลุ่มองค์กรกาชาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มองค์กรกาชาดที่เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมในฐานต่างๆ

เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดไทยถ่ายภาพร่วมกัน