คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาที่รักความท้าทายและอยากทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเองเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ไอซีอาร์ซี และกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ ผู้ชนะการแข่งขันในระดับตัวแทนประเทศจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในช่วงเดือนมีนาคม 2560

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ระหว่างวันที่ 5-31 สิงหาคม 2559 ที่  thailandihlmoot@gmail.com