การแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 2

, บล็อค

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ร่วมกับมหาวิท…