เรื่องราวแห่งความรัก-การทำงานด้านมนุษยธรรมของICRC

บทความ / บล็อค

เรื่องราวแห่งความรัก-การทำงานด้านมนุษยธรรมของICRC

ท่ามกลางความขัดแย้งอันร้อนระอุในบางพื้นที่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ #ICRC ได้ให้ความช่วยเหลือด้านความจำเป็นพื้นฐาน นั่นคือ น้ำ อาหาร และที่พักอาศัย เราให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ภายใต้หลักการความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นอิสระ

ติดตามชมวีดีโอคลิป “เรื่องราวแห่งความรัก” (A Story of love- The story of the ICRC )-การทำงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ฉบับเต็มได้ที่นี่

แบ่งปันบทความนี้