ไอซีอาร์ซีทำสิ่งใดได้บ้าง

 • กรณีหายสาบสูญ: พยายามหาข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบและแหล่งอื่นใดก็ตาม
 • ส่งข้อมูลสู่ครอบครัวของนักข่าวทันทีที่หน่วยงานที่กักขัง (อาจใช่หรือไม่ใช่รัฐบาล) ยืนยันการกักขัง การจับกุม หรือการเสียชีวิตของเขา นอกจากนี้ไอซีอาร์ซียังอาจส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในประเทศบ้านเกิดของนักข่าวและสมาคมต้นสังกัดได้หากครอบครัวของนักข่าวตกลงเห็นชอบ
 • การกักขังหรือการคุมขัง: ขออนุญาตให้ผู้แทนของไอซีอาร์ซีได้ไปเยี่ยมเยียนนักข่าวโดยมีแพทย์ตามไปด้วยถ้าจำเป็น
 • ทำให้นักข่าวและครอบครัวของเขาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารถึงกันได้โดยอาจผ่านจดหมายกาชาดที่ไอซีอาร์ซีรวบรวมแล้วส่งต่อถึงผู้รับ
 • ส่งนักข่าวกลับสู่ประเทศบ้านเกิดเมื่อเขาถูกปล่อยตัว ในกรณีที่ไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง

IMG_2172_1280

ขีดความสามารถ

 • ไอซีอาร์ซีดำรงอยู่อย่างถาวรด้วยการมีเครือข่ายสำนักงานต่างๆ ในกว่า 60 ประเทศและปัจจุบันไอซีอาร์ซีมีการปฏิบัติงานในประมาณ 80 ประเทศ เครือข่ายนี้ทำให้ไอซีอาร์ซีสามารถดำเนินกิจกรรมด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันได้เกือบทั้งหมด และในหลายประเทศที่เต็มไปด้วยความไม่สงบและความตึงเครียดภายในประเทศ
 • นับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2406 ไอซีอาร์ซีมีสำนักงานต่างๆที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของครอบครัว สำนักงานทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับสำนักงานกลางเพื่อการสืบหาญาติของไอซีอาร์ซีในนครเจนีวา ซึ่งจัดการข้อมูลหลายแสนรายการทุกปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนและบุคลากรทางการทหารที่ถูกคุมขังหรือหายสาบสูญ คนพลัดถิ่น ฯลฯ
 • ไอซีอาร์ซีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และดังนั้นจึงคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของ 178 ประเทศ โดยเราสามารถร้องขอให้มาสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้ได้

 Afghan Jail

ข้อบังคับเกี่ยวกับกรรมวิธีที่ใช้

 • ไอซีอาร์ซีสามารถปฏิบัติงานเฉพาะในประเทศที่ไอซีอาร์ซีดำรงอยู่และพร้อมปฏิบัติงาน
 • ไอซีอาร์ซีไม่วิจารณ์เหตุผลสำหรับการจับกุมหรือการคุมขัง และไม่วิจารณ์สภาวะที่มีการจับกุมหรือการคุมขัง นอกจากนี้ไอซีอาร์ซีไม่ร้องขอให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกคุมขัง การไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังของผู้แทนไอซีอาร์ซีเป็นไปเพื่อมนุษยธรรมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงสภาพการกักขังทั้งทางร่างกายและจิตใจ จัดหาความช่วยเหลือทางวัตถุถ้าจำเป็น และขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินขั้นตอนใดๆ ที่จำเป็นต่อการปรับปรุงสภาพเหล่านั้น
 • โดยทั่วไปแล้วไอซีอาร์ซีจะดูแลแต่ละกรณีโดยไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะในทางกลับกันก็คาดหวังว่าฝ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือของไอซีอาร์ซีจะจัดการกับข้อมูลที่ตนได้รับไปด้วยดุลพินิจอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ไอซีอาร์ซีจะไม่เข้าร่วมและจะปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการรณรงค์ของสื่อหรือสื่อสาธารณอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวกับนักข่าวที่ ไอซีอาร์ซีกำลังให้ความช่วยเหลือ นโยบายนี้ถูกบังคับโดยหลักความเป็นกลางที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของไอซีอาร์ซีตลอดมา
 • ประการสุดท้าย ไอซีอาร์ซีต้องพิจารณาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่ร้องขอให้ ไอซีอาร์ซีมาปกป้องและช่วยเหลือ ในบางสภาวะ ไอซีอาร์ซีอาจต้องเลื่อนการปฏิบัติงานออกไปเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแม้แต่ละเว้นการปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งหมด หากการดำเนินงานต่อไปจะทำให้เสี่ยงต่อการได้ช่วยเหลือเหยื่อโดยรวม

สรุป

ไอซีอาร์ซี หวังว่าสายด่วนจะทำให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างฉับพลันและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเมื่อนักข่าวถูกจับกุมหรือถูกกักขังในพื้นที่ซึ่งเราปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมอยู่ ความห่วงใยของไอซีอาร์ซีต่อความปลอดภัยของนักข่าวเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยที่ไอซีอาร์ซีมีต่อทุกคนในการที่จะปกป้องบุคคลใดๆ ผู้มิได้มีส่วนร่วมหรือพ้นจากการมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือนซึ่งได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมต่างๆ