คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมราชทัณฑ์ของกัมพูชา จัดการสัมมนาในหัวข้อการจัดการน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรือนจำระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558   โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนระบบการจัดการน้ำและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น

 

 

สามารถรับชมวีดีโอในภาษาอังกฤษได้ที่:https://www.icrc.org/en/document/cambodia-improving-water-systems-prisons