he
סגור

ניגריה

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום מביעה צער על מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום מביעה צער על מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי

, הודעות לעיתונות והצהרות

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום המומה לנוכח מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי בעקבות תקיפה אווירית בעיירה ...