he
סגור

עצורים

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל

, הודעות לעיתונות והצהרות

ירושלים – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל. שני העצורים ...