ג'נבה (ICRC) – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום עדיין חושש מאוד לחייהם ולרווחתם של בני ערובה המוחזקים בעזה במשך יותר מארבעה חודשים. בנוסף למה שהם עצמם חווים, משפחותיהם לכודות בין ייאוש ותקווה, בעת שהן מחכות לחדשות על יקיריהן.

לקיחת בני ערובה הינה אסורה בהחלט לפי המשפט הבינלאומי ההומניטרי. מהיום הראשון, ה-ICRC קרא, בפומבי ובדלתיים סגורות, לשחרורם של כל בני הערובה באופן מיידי וללא תנאים.

כמו כן, מהיום הראשון, ובאופן רצוף מאז, ה-ICRC ביקש כי יתאפשר לו לבקר את בני הערובה, לבדוק את מצבם, לספק להם טיפול רפואי, ולאפשר להם ערוץ תקשורת עם בני משפחותיהם.

הסכמים פוליטיים איפשרו את שחרורם של יותר מ-100 בני ערובה, וה-ICRC מילא את תפקידו כמתווך נייטרלי שאמון על שני הצדדים בהחזרת אנשים הביתה.

ה-ICRC ימשיך לדרוש את שחרורם המוחלט וללא תנאי של בני הערובה, אך הוא גם מכיר במציאות שבה הדבר אינו צפוי בהיעדר הסכם מדיני. הסכמים פוליטיים כאלה הם לעיתים קרובות הדרך היחידה להתמודד עם מעגלי אלימות מתמשכים. ה-ICRC יברך על הסכם אשר יביא את בני הערובה הביתה למשפחותיהם ויספק הפוגה וסיוע לכל האנשים המושפעים מהסכסוך. ה-ICRC ערוך ומוכן לביצוע תפקידו כמתווך ניטרלי שיסייע במימוש היבטים הומניטריים של הסכם כזה.