he
סגור

בני ערובה

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום קורא להגנה על אזרחים, ומביע תקווה שגם בזמן המבצע הצבאי והפינויים יושג ההסכם

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום קורא להגנה על אזרחים, ומביע תקווה שגם בזמן המבצע הצבאי והפינויים יושג ההסכם

, הודעות לעיתונות והצהרות

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) הזהיר בפברואר האחרון שפעולה צבאית ישראלית משמעותית ברפיח עלולה להמיט אסון על האוכלוסייה האזרחית, לאור העובדה שלמעלה ...