כבר 100 ימים בהם 136 גברים, נשים וילדים עדיין מוחזקים כבני ערובה בעזה.

כל יום נחשב.

כל יום הוא נצח עבור מי שמוחזקים בשבי, ועבור המשפחה והחברים שאין להם קשר עם יקיריהם, מבלי לדעת האם הם חיים או מתים, מה מצבם הרפואי, ושרויים בחשש מהגרוע מכל. כל יום מלא בייסורים ובייאוש. וכעת אנו מציינים 100 ימים כאלו.

לקיחת בני ערובה אסורה בהחלט לפי המשפט הבינלאומי ההומינטרי. מהיום הראשון חזרנו וקראנו כי יש לשחרר את כל בני הערובה באופן מיידי וללא תנאים.

אנחנו יודעים שהכאב הזה לא יכול להסתיים עד שכל בני הערובה יהיו בבית. נמשיך לפעול ללא הרף כדי שזה יקרה, עד היום בו כולם יהיו בבית.