תמונות מהתחרות הארצית למשפט בינלאומי הומניטרי שהתקיימה בצובה ובמשכנות שאננים בירושלים, 26-23 באוקטובר, 2017