מניעת היעלמותם של אנשים

• אנו מזכירים לרשויות את מחויבויותיהן להבהיר מה עלה בגורלם של נעדרים והיכן הם נמצאים

• אנו מקדמים את פיתוחם של חוקים ותקנות בנושא נעדרים ומשפחותיהם, ותומכים באימוצם, החלתם ויישומם

• אנו עובדים בבתי סוהר על מנת לסייע להבטיח כי עצורים יוכלו לקיים קשר עם קרוביהם וכי יותר להם לקבל ביקורי משפחות

• אנו פועלים לאורך נתיבי ההגירה על מנת להסביר כיצד למנוע ניתוקים בין בני משפחה

• אנו מספקים הכשרות על מנת לסייע בהבטחת טיפול נאות ומכבד במתים

 

חיפוש אחר הנעדרים

מאמצי איתור

• אנו משכנעים את הרשויות לקיים את חובתן להבהיר מה עלה בגורלם של נעדרים והיכן הם נמצאים, ומסייעים לאנשים לחדש את הקשר עם משפחותיהם

• בעבודתנו עם 190 אגודות צלב אדום וסהר אדום ברחבי העולם, אנו מסייעים למי שהקשר עם משפחותיהם אבד להם לחדש את מגעיהם עמן

• אנו שבים ומאחדים אנשים (במיוחד ילדים) עם משפחותיהם

טיפול מכַבּד בשרידי גופות

• אנו מסייעים לרשויות לפעול לחיפוש, חילוץ וזיהוי שרידי גופות, בהתאם לצעדים להבטחת דרך ארץ לכבוד האדם

• אנו תומכים במערכות הפורנזיות בכל מדינה בהבהרת גורלם של נעדרים ובשיפור המענה לצרכי המשפחות

 

תמיכה במשפחות

מגיב לצרכים ספציפיים

• אנו תומכים ברשויות ומעודדים אותן לתת מענה טוב יותר לצרכי משפחות הנעדרים

• אנו מספקים למשפחות נעדרים תמיכה ישירה, לדוגמה באמצעות סיוע להגיע ליציבות כלכלית או כיצד להתנהל מול רשויות ומערכות חוק, כמו גם תמיכה פסיכולוגית ופסיכוסוציאלית