בעולם רווי בסמלים, מה המשמעות של הצלב האדום, הסהר האדום והקריסטל האדום?

 

 

הם סמלים של הגנה שהחוק הבינלאומי מעניק לפצועים ולחולים, ולאלה המטפלים בהם במהלך סכסוכים מזוינים. הם מעבירים מסר לאלה המשתתפים בלחימה שאסור להם לתקוף מישהו או משהו שמציגים סמלים אלה.

הסמלים יכולים גם להראות קשר לארגון הצלב האדום והסהר האדום, כאשר הם משולבים בתוך הלוגו שלהם. הם מסייעים לאנשים לדעת שהם ארגונים הומניטריים, המסייעים לאנשים בעת אסונות טבע, תקופות מלחמה או עתות חירום אחרות – בהתבסס אך ורק על הצרכים שלהם.

הסמלים אינם סמלים דתיים. הם מייצגים ומשרתים אנושיות. הם סמלים של הגנה ומעבירים את המסר שעזרה נמצאת בהישג יד. הם מסמנים גם תקווה, וחייבים לכבד אותם.