נשיא הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC), פּטר מאוּרֶר, קרא לממשלות להידרש בדחיפוּת לַסוגיה ההומניטרית של נעדרים: האנשים שנעלמו במהלך סכסוך מזוין או מצבים אחרים של אלימות, אסונות טבע או הגירה.

בדברים שנשא לקראת יום הנעדרים הבינלאומי ב-30 באוגוסט, אמר מר מאורר כי נדרשים מאמצים מתואמים על מנת לוודא מה עלה בגורלם של מי שעקבותיהם לא נוֹדעוּ ולתעד זאת, ולספק למשפחות שנותרו מאחור תשובות ותמיכה אפקטיבית.

"זוהי טרגדיה הפוגעת במיליוני בני אדם, אבל ברובה המכריע אין היא זוכה לשום הכרה והדיווחים בגינהּ לוקים בחסר. אדישות מעין זו מטרידה באופן קיצוני," אמר מר מאורר. "היעלמויות הן לעתים קרובות סוגיה חברתית ופוליטית רגישה, אך זה לא תירוץ לאי-עשייה. על ממשלות לחולל את הנכוֹנוּת הפוליטית הנחוצה למתן תשובות. יש לנקוט בצעדים למניעת היעלמויות, ולאיסוף כל המידע הזמין כאשר אנשים אכן נעלמים, מאחר שבשלב כלשהו מידע זה עשוי לסייע להביא תשובות לַמשפחות וליתר המקורבים."

מספרם המדויק של הנעדרים ברחבי העולם אינו ידוע, אך ה-ICRC אומד אותו במאות אלפים לכל הפחות. נתונים אלה כוללים לוחמים הנעדרים בקרב, ילדים שהופרדו ממשפחותיהם בעת ההימלטות מבתיהם או בעת שאולצו להצטרף לקבוצות חמושים, עצורים שאין ביכולתם ליצור קשר עם משפחותיהם, ועקורים (פליטים בתוך מדינתם) ומהגרים שאבד להם הקשר עם יקיריהם. יש לזכור כי בכל שנה, אנשים רבים חשופים לסכנת היעלמות.

היעדר נתונים מדויקים מהווה בפני עצמו חלק מהבעיה. ואולם, מספרים אינם יכולים להמחיש את עומק הסבל הכרוך בכל מקרה בפני עצמו. לפיכך, העובדה שפשוט מתעלמים מסוגיית הנעדרים – ממלוא היקף הבעיה ופגיעתה במשפחות, קהילות וחברות – צריכה להוות סיבה לדאגה עמוקה ביותר.

ה-ICRC קורא לממשלות להגביר את תגובותיהן לנושא, לפתח מסגרות משפטיות הולמות, ואת המערכות והמינהלות הנחוצות, לפעול במחויבוּת לגורלם של מי שדוּוחו כנעדרים, ולספק לַמשפחות תמיכה אפקטיבית.

"על הנמצאים בעמדה לסייע ועל בעלי ההשפעה לנצל את ההזדמנות ביום הנעדרים הבינלאומי לשוב ולהקדיש מאמציהם לסוגיה זו," אמר מר מאורר. "להישאר בחשיכה, לא לדעת מה עלה בגורל אדם אהוב: שערו בנפשכם את גודל הכאב הכרוך בכך. בשם האנושיות, יש לעשות יותר."