משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום:
שבים ומאשרים את עקרונות היסוד שלנו

"יש לטפל בפצועים על בסיס מצבם הרפואי – ולא שום דבר אחר: לא דתם, לא מוצָאם האתני ולא עברם. אחרת יהווה הדבר הפרה חמורה של רעיון האנושיות והערכים הנלווים, שזכו להכרה בינלאומית."

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) שב ומאשר את חשיבות שילובם של עקרונות היסוד בפעילויות היום יום שלנו, ומקדם ערכים אלה בקרב כל עמיתי ה-ICRC לעבודה וצוותי ומתנדבי תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית. פעילותנו, כחלק מתנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית, היא המפיחה חיים בעקרונות היסוד שלנו.

במקורה של תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית עומד ה-ICRC, ארגון שביסוד הקמתו לפני למעלה מ-150 שנה עמד רצון עז לסייע לפצועים בשדה הקרב ללא הפליה, ואשר עדיין שואף למנוע ולהקל את הסבל האנושי בכל מקום שהוא עלול להימצא בו ברחבי העולם כיום.

בליבת עקרונות היסוד עומדים האנושיות והיעדר משוא הפנים. אנושיות – קיום ושימור רווחתו של אדם וכבודו העצמי – היא תכליתה האולטימטיבית של תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית. באמצעות הגנה על חיי אנשים ובריאותם והבטחת דרך ארץ כלפיהם חותרים אנו לשמר חיי אדם וכבודם, יהיו אשר ובאשר יהיו.

בּפועל, פירושו של דבר הוא שיש לטפל בפצועים על בסיס מצבם הרפואי – ולא שום דבר אחר: לא דתם, לא מוצָאם האתני ולא עברם. אחרת יהווה הדבר הפרה חמורה של רעיון האנושיות והערכים הנלווים, שזכו להכרה בינלאומית.

בהתאם לעקרון היעדר משוא הפנים, חברי תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית אינם מפלים על בסיס הלאום, הגזע, האמונה הדתית או השיוך הפוליטי של הנתונים במצוקה. איננו פועלים אלא למען הקלת הסבל, ואנו מעניקים קדימוּת למקרי המצוקה הדחופים ביותר. ה-ICRC שב ומדגיש את תמיכתו בעקרון היעדר משוא הפנים ומחויבותו לו, אף כאשר הנסיבות המבצעיות הקשות דוחקות בנו לפעול בניגוד לעקרון זה במהלך עבודתנו.

ה-ICRC מכיר בעבודה היוצאת מן הכלל שמבצעות שותפותיו בתנועה, האגודות הלאומיות של הצלב האדום והאגודות הלאומיות של הסהר האדום, כולל מגן דוד אדום, שצוותיו עובדים תחת תנאים קשים. אנו תומכים במאמציהם לסייע למי שזקוקים לכך, ומכירים בהישגיהם לנוכח הנסיבות המאתגרות.