שבים ומאשרים את עקרונות היסוד שלנו

משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום: שבים ומאשרים את עקרונות היסוד שלנו "יש לטפל בפצועים על בסיס מצבם הרפואי – ולא שום דבר ...