בכנס מומחים באומות המאוחדות בג'נבה השבוע, קרא הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) לממשלות להתמקד בסוגיה של בקרה אנושית על שימוש בכוח במסגרת דיוניהן על כלי נשק אוטונומיים.

הכנס בן ארבעת הימים, התקיים ביוזמת המדינות החתומות על האמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסוימים (CCW), ומטרתו לסלול את הדרך עבור מדינות להתחיל לבחון את סוגיות היסוד המשפטיות, האתיות והחברתיות המתעוררות סביב מערכות נשק אוטונומיות. במושב הפתיחה, הציגה קת'לין לאוואנד, ראש מדור נשק ב-ICRC, נקודות עיקריות מתוך דו"ח מסכם חדש של ה-ICRC  בנושא וכן כמה משאלות המפתח שהמדינות צריכות להידרש להן.

"לפיתוח מערכות נשק אוטונומיות יש השלכות מרחיקות לכת על עתיד הלוחמה", לדברי לאוואנד. "הסוגיה המרכזית היא האפשרות להעדר בקרה אנושית על פונקציות קריטיות של זיהוי מטרות ותקיפתן, לרבות מטרות אנושיות. אין הדעת נוחה כלל מן הרעיון לאפשר למכונות לקבל החלטות של חיים ומוות בשדה הקרב עם התערבות אנושית מזערית או אפסית".

ה-ICRC קורא לערוך בחינה משפטית מקיפה לכלי נשק חדשים בעלי יכולות אוטונומיות כדי להבטיח שניתן לעשות בהם שימוש בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי, בחינה שמדינות נדרשות לעשותה לכול כלי נשק חדש.

הדו"ח החדש, משקף דיונים שהתקיימו במפגש שאירח ה-ICRC בנושא כלי נשק אוטונומיים בחודש מארס השנה, אשר הביא יחדיו מומחים צבאיים ואזרחיים מקרב ממשלות ומן החברה האזרחית. העניין בכלי נשק כאלה נובע מן הפוטנציאל ליכולת צבאית מוגברת עם סיכון מופחת לחיילי הצד המשתמש בהם.

עם זאת, חששות גדולים ממשיכים לנקר בשאלה אם מערכת נשק אוטונומית לחלוטין מסוגלת לבצע את השיקולים המורכבים ותלויי-ההקשר הנדרשים על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. כך, למשל, בלהט הקרב, האם יוכל נשק אוטונומי להבחין בין אזרח ללוחם? האם הוא יהיה מסוגל לבטל התקפה שיש בה כדי להביא לפגיעה משנית לא מידתית באזרחים? "מדובר באתגר תכנוּת אדיר העשוי בהחלט להתברר כבלתי אפשרי", הוסיפה הגברת לאוואנד.

כבר היום, מערכות נשק מצוידות ביכולות אוטונומיות. עם זאת, הדו"ח מדגיש כי ככול שמערכות נשק נעשות אוטונומיות יותר, הן עלולות להפוך לפחות צפויות, דבר המעורר ספקות לגבי היכולת להבטיח את פעולתן במסגרת החוק.

הדיון בכלי נשק אוטונומיים מרחיק אל הרבה מעבר למורכבויות משפטיות וטכניות, ומעלה שאלות עקרוניות לגבי תפקידם של בני אדם בקבלת החלטות בעלות השלכות קטלניות במסגרת סכסוכים מזוינים. השאלה המכרעת עשויה בהחלט להיות אם כלי נשק כאלה מקובלים לפי עקרונות האנושיות, ואם כן – באלו תנאים.