วีดีโอเกม และกฎเกณฑ์แห่งสงคราม

, บล็อค

สงครามบรรจุกล่องเพื่อความบันเทิงนั้นดึงดูดผู้คนทั่วโลกท…