การแข่งขันศาลจำลองไอซีอาร์ซีเพราะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ

, บล็อค / วีดิทัศน์

นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และ เวียดนาม ได้ทดสอบท…