นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และ เวียดนาม ได้ทดสอบทักษะความรู้เกี่ยวกับกฏหมายมนุษยธรรรมระหว่างประเทศผ่านการแข่งขันศาลจำลองของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี โดยนักศึกษาเหล่านี้จะสวมบทบาทเป็นอัยการหรือทนายฝ่ายจำเลยในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้ชนะของแต่ละประเทศจะได้เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองระหว่างประเทศของกาชาดครั้งที่ 14 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559

ไอซีอาร์ซีสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ ไอเอชแอลทั่วโลกเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การจัดแข่งขันศาลจำลองสำหรับนักศึกษาจัดเป็นกิจกรรมสำคัญเช่นเดียวกับการเรียนหรือการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและขอบข่ายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การแข่งขันศาลจำลองเป็นการนำเอานักศึกษาไฟแรงและมีความสนใจที่จะขยายขอบเขตการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้นำเอาทักษะที่พวกเขาร่ำเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง ขณะที่ชัยชนะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในสถาบันการศึกษา

ในปี 2558 ไอซีอาร์ซีได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และ เวียดนาม จัดการแข่งขันศาลจำลองขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเรียนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สำหรับโจทย์ที่นำมาใช้ในการแข่งขันระดับประเทศปีนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฏหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ สำหรับกรรมการตัดสินมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวในรัฐบาลของหลายประเทศรวมถึงครูอาจารย์ ที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญจากไอซีอาร์ซี

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเอากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองมาใช้ในการต่อสู้ชั้นศาลโดยสวมบทบาทเป็นอัยการหรือทนายฝ่ายจำเลย

ทีมที่ชนะการแข่งขันจากแต่ละประเทศจะได้เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองระหว่างประเทศของกาชาดครั้งที่ 14 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในเดือนมีนาคม

กราเซียลลา เลเต พิคโคลี รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพของไอซีอาร์ซีแสดงความหวังว่า “นักศึกษาที่ผ่านการแข่งขันศาลจำลองจะนำประสบการณ์ของพวกเขาไปใช้ในการขยายขอบเขตการเรียนรู้หรือทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะได้นำความรู้ความสามารถที่มี ไปใช้กับมหาวิทยาลัยที่พวกเขาร่ำเรียนอยู่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหรือชักชวนให้นักศึกษารุ่นน้อง เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองในปีต่อๆไป ซึ่งเป็นความตั้งใจของไอซีอาร์ซี ”

สามารถรับชมวีดีโอการแข่งขันศาลจำลองกฎหมายมนุษยธรรมในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศได้ที่นี่

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศกัมพูชา

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศกัมพูชา

กัมพูชา

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศลาว

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศลาว

สปป.ลาว

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศไทย

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศไทย

ไทย

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศเวียดนาม

การแข่งขันศาลจำลองในประเทศเวียดนาม

เวียดนาม