ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ขัดแย้ง: เรื่องน่ารู้ที่คุณอาจไม่ทราบ

, บทความ

พลเรือนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานหากขาดซึ่งน้ำและอาหาร อย่…