ไอซีอาร์ซีจับมือกับสภากาชาดไทยจัดการฝึกอบรมติดตามหาญาติในภาวะภัยพิบัติ

กลุ่มองค์กรกาชาด / บทความ / บล็อค

ไอซีอาร์ซีจับมือกับสภากาชาดไทยจัดการฝึกอบรมติดตามหาญาติในภาวะภัยพิบัติ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม-ขอขอบคุณกาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซี และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติหรือ RFL ในภาวะภัยพิบัติ ที่อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณคริสเตียน ริวิเย่ หัวหน้าฝ่ายปกป้องคุ้มครองของไอซีอาร์ซีและนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

คุณคริสเตียน ริวิเย่ หัวหน้าฝ่ายปกป้องคุ้มครองของไอซีอาร์ซีและนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม-ขอขอบคุณกาชาดไทย

คุณคริสเตียน ริวิเย่ หัวหน้าฝ่ายปกป้องคุ้มครองของไอซีอาร์ซีและนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม-ขอขอบคุณกาชาดไทย

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากไอซีอาร์ซี คือ คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าร่วมพร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งจดหมายในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงหารือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ วิทยากรของไอซีอาร์ซีบรรยายถึงการติดตามสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม-ขอขอบคุณกาชาดไทย

คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ วิทยากรของไอซีอาร์ซีบรรยายถึงการติดตามสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม-ขอขอบคุณกาชาดไทย

คุณเบญจมาสกล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสืบหาญาติ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ต้องเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุเมื่อภัยพิบัติมาถึง”

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย-ขอบขอบคุณกาชาดไทย

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย-ขอบขอบคุณกาชาดไทย

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัย สภากาชาดไทย เข้าร่วมประมาณ 35 คน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก-ขอขอบคุณกาชาดไทย

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก-ขอขอบคุณกาชาดไทย

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน/©กาชาดไทย

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไอซีอาร์ซีได้ที่

https://www.icrc.org/en/homepage

https://www.facebook.com/ICRC/

แบ่งปันบทความนี้