ตัวแทนจาก 168 ประเทศ และสมาชิกกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง 187 แห่งทั่วโลก ร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อถกปัญหามนุษยธรรม นำเสนอประเด็นน่าสนใจและกำหนดทิศทางต่อไปในการดำเนินการของกลุ่มองค์กรกาชาด ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การประชุมที่ว่าจัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี และจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1867 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมทั่วโลก ในการประชุมครั้งก่อนหน้า ที่ประชุมมีความเห็นให้ความสำคัญในประเด็นด้านกฎหมายมนุษยธรรมกับกรอบความคุ้มครองเพื่อปกป้องอาสาสามัครที่ทำหน้าที่ในพื้นที่ภัยพิบัติ

ในปีล่าสุด ประเด็นหลักที่ได้รับการถกเถียงในที่ประชุม ครอบคลุมเรื่อง ความเชื่อมั่น, สุขภาพจิต, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก, การเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของโรค, ความปลอดภัยด้านข้อมูล และ การย้ายถิ่นฐาน

“การประชุมระดับนานาชาติเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับองค์กรกาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงเพื่อหารือความท้าทายในปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมร่วมกันกับรัฐบาล” ปีเตอร์ เมาเร่อ ประธานคณะการรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าว “ความจริงที่ว่า เรามีตัวแทนจากภาครัฐถึง 168 ประเทศเข้าร่วมการประชุมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรกาชาดต่อนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบรับต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมร่วมกัน”

ในยุคที่ความมั่นคงของปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมกำลังถูกยกระดับ การถกเถียงเรื่อง ความเชื่อมั่น, ความเป็นเอกภาพ และความถูกต้องของข้อมูล เป็นประเด็นที่อยู่ในศูนย์กลางของการประชุม “การได้รับความเชื่อมั่นและความเชื่อใจจากผู้คนที่เราให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งจำเป็นที่นำไปสู่ความสำเร็จของการติดตามหาญาติในโครงการครอบครัวสัมพันธ์, ปฎิบัติการช่วยชีวิต และการทำงานร่วมกับชุมชน” ฟรานเชสโก้ รอคค่า ประธานสหพันธ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง (IFRC) ให้สัมภาษณ์

ข้อสรุปจากการประชุมยาว 3 วัน สามารถสรุปได้ดังนี้

พากฎหมายมนุษยธรรมกลับบ้าน – แนวทางในการนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกลับไปใช้ในระดับชาติ โดยผ่านความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรกาชาดและภาครัฐ

ติดตามหาญาติและเคารพความเป็นส่วนตัว – การปกป้องข้อมูลส่วนตัว คือการปกป้องผู้คน ในยุคดิจิตอลที่การรั่วไหลของข้อมูลเป็นไปได้ง่าย กลุ่มองค์กรกาชาดต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างรัดกุม

เพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและความช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง, ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ – จัดความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระรอกแรก

กฎหมายและนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง – ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ขัดแย้ง คือชนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน กลุ่มองค์กรกาชาดกำลังทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง, ความรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดการโรคระบาดและการระบาดของโรคไปพร้อมกัน – โรคระบาดและการแพร่ระบาดของโรคเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลทั้งด้านสุขอนามัย เศรฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบาง กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ลดความเจ็บป่วยของมนุษย์

ผู้หญิงและความเป็นผู้นำในงานด้านมนุษยธรรมของกลุ่มองค์กรกาชาด – ผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนโนบาย

“ผมรู้สึกซาบซึ้งที่รัฐและกลุ่มองค์กรกาชาดมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจัง”เมาเร่อกล่าว “ในยามที่โลกก้าวสู่ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีไร้คนขับ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เบาบางลง การประชุมครั้งนี้เป็นหมุดหมายที่เน้นย้ำความสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ผู้เข้าประชุมเห็นตรงกันเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่พลักพรากและต้องการสืบหาญาติ รวมไปถึงการสนับสนุนปฎิบัติการด้านสุขภาพจิต”

“พวกเรารู้สึกยินดีที่ได้ข้อสรุปในหลายประเด็น” รอคค่าเสริม “เราพร้อมที่จะติดตามและทำให้แน่ใจว่าข้อตกลงต่างๆ สามารถนำไปปฎิบัติได้ในระดับท้องที่ เรายินดีสนับสนุนเพื่อนร่วมงานของเราในภาคสนามอย่างเต็มความสามารถ เพราะกาชาดประจำประเทศและหน่วยงานประจำชาติที่เข้มแข็งย่อมหมายถึงสังคมที่เข้มแข็งด้วย”

แปลและเรียบเรียงจากบทความ Red Cross Red Crescent Conference: Over 160 States gather to address world’s most pressing humanitarian issues