การประชุมกาชาดโลก – กว่า 160 รัฐรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วนที่สุดในโลก

, บทความ / บล็อค

ตัวแทนจาก 168 ประเทศ และสมาชิกกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยว…