‘ความรุนแรงที่เราเห็นทั่วโลกมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ’ กล่าว

‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำให้ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้นแล้วในปัจจุบัน รัฐบาลควรทำให้แน่ใจว่าสถานการณ์นี้จะไม่แย่ลงกว่าเดิม’ ปีเตอร์ เมาเร่อ ประธาน ICRC ประธาน ICRC กล่าว

ประธาน ICRC ให้สัมภาษณ์กับ Guardian Australia ว่า ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเงื่อนไขในการทำงานด้านมนุษยธรรมเร็วกว่าที่คิด

‘นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากประเมินจากการทำงานของ ICRC ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ในพื้นที่อย่างโซมาเลีย หรือประเทศในแถบแอฟริกา ผมเห็นว่าภูมิอากาศสร้างผลกระทบใหญ่มากต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้คน ส่งผลให้พื้นที่สำหรับทำปศุสัตว์หรือการเพาะปลูกเปลี่ยนไปจากเดิม’

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานเมาเร่อเดินทางมาประเทศออสเตรเลียเพื่อบรรยายในหัวข้อ ‘รูปแบบที่เปลี่ยนไปของความขัดแย้งในปัจจุบัน’ และได้กล่าวถึงความกังวลเรื่องภาวะอากาศซึ่งกลายมาเป็นปัจจัย ‘สำคัญ’ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมาเร่อกล่าวถึงความกังวลในระยะยาว เพราะหากนับแค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของฝนเพียงอย่างเดียว ก็สามารถสร้างผลกระทบใหญ่ให้สภาพดิน ผู้คนที่อาศัยในบริเวณหนึ่งมานาน อาจต้องออกเดินทางอีกครั้ง และนั้นอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มใหม่และคนกลุ่มเดิม

ทุกวันนี้ การเพิ่มอุณหภูมิเพียงแค่ 1.5 องศาเซลเซียส ก็สามารถกระทบวิถีชีวตของประชากรร่วม 10 ล้าน เพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจทำให้วิถีชีวิตของหลายครัวเรือนต้องเปลี่ยนไป

ในขณะที่การศึกษาข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 30 ปี ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแม้เพียง 1 องศา สามารถส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก ทำให้การย้ายถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศ เพิ่มขึ้นได้ถึง 5 %

‘ความตึงเครียดระหว่างผู้มาใหม่และเจ้าถิ่นเดิม เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในกรณีของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง, มาลี หรือที่อื่นๆ’

เมาเร่อกล่าวว่า นี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ควรออกนโยบายกำกับดูแลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากต้นตอ

‘ในฐานะคนทำงานด้านมนุษยธรรม ผมทราบว่าการตัดสินใจทางการเมืองไม่เร็วเท่าที่เราหวัง และอาจไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ แต่การพูดถึงปัญหา กระทั้งการเปลียนวิธีชีวิตของเราเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต’

Reference: แปลจากบางส่วนของบทความ Climate change is exacerbating world conflicts, says Red Cross president