การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์นิติเวชภายใต้หัวข้อ “Management of the dead in Emergencies and Humanitarian Forensic Action” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซีและสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนาม (NIFM) โดยการจัดประชุมแพทย์นิติเวชครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในประเทศเวียดนาม การจัดประชุมมีขึ้น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 30 มีนาคม ที่กรุงฮานอยโดยมีแพทย์นิติเวช 45 คน จากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าร่วม ส่วนการประชุมอีกวันหนึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายนที่สำนักงานของสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในนครโฮจิมินห์ มีแพทย์นิติเวช 35 คนจากพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม การจัดประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของทีมผู้เชี่ยวชาญจากไอซีอาร์ซีในการประเมินดูว่าไอซีอาร์ซีสามารถที่จะเข้าไปให้การสนับสนุนงานด้านนิติเวชแก่เจ้าหน้าที่เวียดนามได้อย่างไร ทีมของไอซีอาร์ซีนำโดยเชอรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอยและปิแยร์ กีโยมาร์ช นักมานุษยวิทยานิติเวชของไอซีอาร์ซี ขณะที่ฝ่ายเวียดนามมีด็อคเตอร์เหงียน เหงอ ผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามเป็นประธาน การประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีแพทย์จากสถาบันนิติเวชเข้าร่วมแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติเวชของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเข้าร่วมด้วย

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนาม (NIFM)

ผู้เข้าร่วมการประชุมแพทย์นิติเวชจากพื้นที่ภาคเหนือและกาคกลางตอนบน 45 คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในกรุงฮานอยวันที่ 30 มีนาคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมแพทย์นิติเวชจากพื้นที่ภาคเหนือและกาคกลางตอนบน 45 คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในกรุงฮานอยวันที่ 30 มีนาคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมแพทย์นิติเวชจากพื้นที่ภาคเหนือและกาคกลางตอนบน 45 คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในกรุงฮานอยวันที่ 30 มีนาคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมแพทย์นิติเวชจากพื้นที่ภาคเหนือและกาคกลางตอนบน 45 คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในกรุงฮานอยวันที่ 30 มีนาคม

ปิแยร์ กีโยมาร์ช นักมานุษยวิทยานิติเวชของไอซีอาร์ซีระหว่างฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของเวียดนาม

ปิแยร์ กีโยมาร์ช นักมานุษยวิทยานิติเวชของไอซีอาร์ซีระหว่างฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของเวียดนาม

ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ของไอซีอาร์ซีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ของไอซีอาร์ซีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเยี่ยมชมการทำงานภายในสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอย

แพทย์นิติเวช 35 คนจากพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมการประชุมด้านนิติเวชซึ่งจัดขึ้นในนครโฮจิมินห์วันที่ 5 เมษายน

แพทย์นิติเวช 35 คนจากพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมการประชุมด้านนิติเวชซึ่งจัดขึ้นในนครโฮจิมินห์วันที่ 5 เมษายน

เชอรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอย (ซ้ายสุด)

เชอรีน พอลลินี่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกรุงฮานอย (ซ้ายสุด)

ปิแยร์ กีโยมาร์ชและผู้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในนครโฮจิมินห์

ปิแยร์ กีโยมาร์ชและผู้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในนครโฮจิมินห์

การประชุมในนครโฮจิมินห์มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน

การประชุมในนครโฮจิมินห์มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน

 

ผู้แทนของสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในนครโฮจิมินห์กล่าวเปิดการประชุม

ผู้แทนของสถาบันนิติเวชแห่งชาติเวียดนามในนครโฮจิมินห์กล่าวเปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดในนครโฮจิมินห์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดในนครโฮจิมินห์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน