เจนีวา (ICRC) สถานการณ์ทางการเมืองในเยเมนอยู่ในช่วงวิกฤต กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ – ข้อกำหนดพื้นฐานว่าด้วยการปกป้องพลเรือน ถูกละเลยจากฝ่ายที่ทำการต่อสู้ ความเสียหายและภาวะหิวโหยกลายเป็นปัญหาใหญ่ ชาวเยเมนทั่วประเทศเผชิญหน้ากับภาวะความอดยากและยากจนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

การแก้ปัญหาในเยเมน ต้องพึ่งพาความร่วมมือเร่งด่วนจากหลายภาคส่วน: กระบวนการทางการเมืองจะต้องกลับคืนสู่ภาวะปกติ พื้นที่ขัดแย้งจะต้องถูกกำหนดและควบคุมไม่ให้ลุกลาม ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะต้องไม่ถูกขัดขวาง ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า ‘กฎแห่งสงคราม’ จะต้องได้รับการปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross – ICRC) พร้อมให้การสนับสนุนกระบวนการใดๆ ที่จะผลักดันให้สันติภาพกลับคืนสู่เยเมน แต่ก่อนที่จะพูดเรื่องสันติภาพ สงคราม จะต้องถูกพูดถึง สถานการณ์ในเยเมนต้องได้รับความสนใจ และเรื่องที่เกิดขึ้นในสงครามจะต้องได้รับการบอกเล่า

ในเมืองอัลฮุไดดะห์ การต่อสู้ลุกลามไปจนถึงระบบสาธารณะสุข Al Thawra โรงพยาบาลใหญ่ของเมือง กลายเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลไม่กี่แห่งที่ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้ สถานพยาบาลเหล่านี้ต้องได้รับความคุ้มครองและไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ทีมของพวกเรามีโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวชาวเยเมนที่ต้องจากบ้านมาอาศัยในโรงเรียนประจำเมือง อาหารอย่างเดียวที่พวกเขามี คือน้ำต้มข้าว หรือข้าวต้มจานเล็กๆ เด็กในครอบครัวผอมและอ่อนแอลงทุกวันเพราะขาดสารอาหาร

ในขณะที่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องใช้เวลา เราไม่สามารถละเลยปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชาวเยเมนไม่สามารถรอได้อีก ความช่วยเหลือจะต้องเริ่มตอนนี้ และนี่คือสิ่งที่พวกเราหวังจะได้เห็น

  • ทุกฝ่ายต้องละเว้นพลเรือน
  • ทุกฝ่ายต้องหยุดการโจมตีพลเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
  • พื้นที่การรบต้องแยกออกจากพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้พลเรือนตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี
  • ทุกฝ่ายต้องเปิดทางให้พลเรือนหลบหนีลี้ภัยออกจากพื้นที่การต่อสู้โดยไม่ขัดขวาง และยอมรับในสิทธิของพลเรือนที่ต้องได้รับการปกป้องจากอันตรายจากสงครามหรือได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็น
  • ทุกฝ่ายจะต้องยอมให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสามารถดำเนินต่อไปได้ภานในประเทศ

ชีวิตในเยเมนทุกวันนี้มีแต่ความหายนะและหิวโหย ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต ต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากำลังดำเนินไป เราจำเป็นต้องเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับกฎแห่งสงคราม

Reference: แปลจากบางส่วนของบทความ Yemen: Before we talk about peace, we must talk about war