คุณปีเตอร์ เมาเรอร์ Peter Maurer (ภาพบนขวา) สืบทอดตำแหน่งประธานต่อจากคุณจาค็อบ เคลเลนเบอร์เกอร์ Jakob Kellenberger  (ซ้าย) ประธานของ ICRC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งได้เกษียณเมื่อสิ้นสุดวาระที่สามของเขาในฐานะหัวหน้าองค์กร  โดยตำแหน่งประธานนี้  มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีและต่ออายุได้ โดยคุณปีเตอร์ได้รับการเลือกจากสภาของ ICRC (the Assembly) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี           อำนาจ สูงสุดขององค์กร