กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงของกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียนพบกันที่เมืองซานมาริโนในการประชุมประจำปีว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสภากาชาด แห่งสาธารณรัฐซานมาริโน ศูนย์ความร่วมมือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (ไอเอฟอาร์ซี) และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและเสริมสร้างศักยภาพการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเร่งด่วนแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานทั้งในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง

“มนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลบหนีภัยความขัดแย้งและความไม่ปลอดภัย ควรได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิได้รับความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล การศึกษา และ บริการทางสังคม อย่างไม่มีข้อจำกัดตลอดการเดินทาง” นาย ฟรานเซสโก รอกก้า รองประธานไอเอฟอาร์ซี กล่าว และเสริมว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรได้รับการเคารพและปกป้องในทุกสถานการณ์ เราจึงขอเรียกร้องให้ทุกคนหยุดตีตราผู้ย้ายถิ่นฐานว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย”

“ชะตากรรมของผู้โยกย้ายถิ่นฐานนั้นน่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งและต้องการความใส่ใจและมุ่งมั่นอย่างสูงจากพวกเราทุกคน” นางคริสทีน เบียร์ลี่ รองประธานไอซีอาร์ซี กล่าว “ปัจจุบันเส้นทางที่ปลอดภัยในการเดินทางไปสู่ทวีปยุโรปนั้นลดน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่ความขัดแย้งก็เพิ่มระดับรุนแรงมากขึ้นทุกที แต่เราทุกคนควรตระหนักว่าผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นก็ยังคงเลือกใช้วิธีการที่พวกเขาสามารถจะทำได้ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงมากเพียงใดก็ตาม”

ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงเน้นย้ำว่า ผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นเดินทางมายังเขตชายแดนระหว่างประเทศด้วยเหตุผลนานาประการและด้วยความเปราะบางที่แตกต่างกันไป พวกเขาควรได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานภาพทางกฎหมายของพวกเขาจะเป็นเช่นไร

“ผู้ย้ายถิ่นฐานมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมีความหวังและมีโอกาสในการใช้ศักยภาพของตน พวกเขามีข้อได้เปรียบและประสบการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอยู่มากมาย อีกทั้ง ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญต่อชุมชนที่พวกเขาไปพักพิง” นาย ฟรานเซสโก รอกก้า กล่าวเสริม

โดยปกติ ผู้อพยพจะเดินทางมาขึ้นฝั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเดินทางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่จำนวนของผู้อพยพเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเนื่องจากมีวิกฤติยืดเยื้อมากมายในภูมิภาค

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงส่วนใหญ่ในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และจะยกระดับการให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการเฉพาะของชุมชนบริเวณพื้นที่รองรับไปพร้อมกัน