สงครามบรรจุกล่องเพื่อความบันเทิงนั้นดึงดูดผู้คนทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ต่างต้องพากันหลงใหลและติดใจ   สำหรับทางการทหารแล้ว วีดีโอเกมแนวสู้รบจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือที่รู้จักกัน ในนาม FPS (first-person shooter) นี้นับเป็นอุปกรณ์ที่ดียิ่งสำหรับนำมาใช้ในการฝึกฝน   ในการนี้ ICRC ได้เริ่มทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาวีดีโอเกม เพื่อทำให้บรรดาผู้เล่นเกมเหล่านั้นได้พบกับภาวะปัญหาการตัดสินใจที่เหล่าทหารในชีวิตจริงต้องเผชิญ