คุณ เนอร์มา กอช  (Nirma Ghosh) หัวหน้าสำนักข่าวเสตรทส์ ไทมส์ ประจำพนมเปญเพิ่งกลับจากการเข้าเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูกายภาพของ ICRC ที่ กัมปงสเปอ ประเทศกัมพูชา พร้อมกับเรื่องราวของเหล่าผู้ประสบผลกระทบจากภัยสงคราม ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้ฟื้นคืนความหวังกลับมาอีกครั้ง