เหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกลนับเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาล ซึ่ง ICRC ได้มอบให้กับพยาบาลดีเด่น สำหรับความกล้าหาญและการอุทิศตนอย่างยอดเยี่ยม ในการช่วยเหลือเหยื่อจากความขัดแย้งทางอาวุธและภัยพิบัติธรรมชาติ เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกลนี้ยังได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงานที่เป็นแบบอันอย่างน่ายกย่อง และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกอันสำคัญต่องานด้านสาธารณสุขและ การพยาบาลศาสตร์  โดยพยาบาลแต่ละท่านจะได้รับการเสนอชื่อมาจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ ซึ่งจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอันประกอบไปด้วย ICRC, สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ในปีนี้ พยาบาลดีเด่นรวมทั้งสิ้น 32 คน จาก 16 ประเทศได้รับคัดเลือก เป็นผู้ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกลประจำปี 2013 ซึ่งในจำนวนนี้ได้รวมถึงพยาบาลสองท่านจากประเทศไทยด้วย คือ คุณพรรณธร เจริญกุลผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย และ คุณพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย

วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพรรณธร เจิรญกุลหนึ่งในผู้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

ไนติงเกล2 คุณพรรณธร เจริญกุล กล่าวว่าเธอภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัล   พรรณธรได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลจากโครงการสามโครงการที่อยู่เธอดูแลอยู่ภายใต้กาชาดไทย อาทิ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในภาคใต้ การฝึกอบรมทักษะการพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่แม่ฮ่องสอนและราชบุรี และ โครงการฝึกอบรมพยาบาลไทยเพื่อการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุ