หลังจากที่ภายุไต้ฝุ่นโบพาโหมกระหน่ำผ่านเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ไปไม่นาน  อาคารบ้านเรือนที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลในทางตะวันออกของเกาะถูกทำลายไปกว่า 90%  และถือว่าเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ประชาชนกว่าสองแสนคนตกอยู่ในวิกฤต เหลือแต่เศษเหล็กเศษไม้ที่เคยเรียกว่าบ้าน  เพราะความต้องการทางมนุษยธรรมที่เร่งด่วนนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงต้องระดมทุนฉุกเฉินจากประชาคมโลกเป็นจำนวน 10 ล้าน สวิสฟรัง (หรือ 10.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)โบพา2