גאורגיה, אבחזיה: השבת שרידי גופות למשפחות מספקת הקלה וכבוד

, נעדרים - פעילות ברחבי העולם

סוגיית הנעדרים הבלתי פתורה ממשיכה להעיק על משפחות גאורגיות ואבחזיות ועל החברה בארצות אלה שנים רבות מאז תום הסכסוך המזוין שהתרחש ב-1993-1992 באבחזיה. ...