כיצד מסדיר המשפט הבינלאומי ההומניטרי את שיטות ואמצעי הלוחמה?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

זכותם של צדדים לסכסוך לבחור אמצעי או שיטות לוחמה אינה מוגבלת. המשפט הבינלאומי ההומניטרי אוסר על השימוש באמצעי ושיטות לוחמה שהם נטולי הבחנה ...