כיצד מסדיר המשפט הבינלאומי ההומניטרי את הסיוע והגישה ההומניטריים?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

בסכסוכים מזוינים, בין אם הם בינלאומיים ובין אם אינם בינלאומיים, נוצר צורך ניכר בסיוע הומניטרי. מילוי הצרכים ההכרחיים והבסיסיים של אוכלוסיות אזרחיות – ...