נשיא ה-ICRC: הגישה לחיילים ישראליים שנִשבו נותרת בעדיפות עליונה

, נעדרים - ישראל והשטחים הכבושים

ראיון כמעט שנה חלפה מאז שבייתם של שלושת החיילים הישראליים – שניים מהם מוחזקים בידי ...