ג'נבה (ICRC) – חמישה חודשים מאז ההסלמה בלחימה, שהחלה עם האירועים המחרידים בישראל ב-7 באוקטובר, המצב ברצועת עזה מידרדר מרגע לרגע. לאנשים אין מקום בטוח ללכת אליו. מניין ההרוגים בקרב האזרחים והשבי המתמשך של בני ערובה הם מזעזעים ובלתי מתקבלים על הדעת.

המלחמה האכזרית הזו קרעה כל משמעות של עקרונות אנושיים משותפים. מול סבל כה קשה, אנו קוראים לשלושה צעדים דחופים:
• הפסקת הלחימה כדי לאפשר לסיוע משמעותי להגיע לאנשים הזקוקים לו.
• שבני ערובה המוחזקים בידי חמאס ישוחררו ללא תנאי, וכי ידאגו לכבודם, ביטחונם וצרכיהם הרפואיים. ה-ICRC שב וחוזר על קריאתו לאפשר לו לבקר את בני הערובה.
• שעצורים פלסטינים יקבלו יחס אנושי ושיורשו לתקשר עם משפחותיהם. יש להודיע ל-ICRC על מעצרם, ולאפשר לו לבקר פלסטינים תחת מעצר ישראלי.

זרם יציב וחזק של סיוע הומניטרי שיתאים לצרכים הוא רק חלק מהפתרון. הקלה על האסון ההומניטרי בעזה מתחילה ברצון ברור ובצעדים ששומרים על חיי אזרחים וכבוד אנושי, כלומר שני הצדדים חייבים לנהל את פעולותיהם הצבאיות באופן שחס על האזרחים שנקלעו באמצע.

הדרך היחידה להשיג זאת, היא שהצדדים ידבקו בקפדנות במשפט הבינלאומי ההומניטרי, שמשמעותו שמירה על החיים, הכבוד והאנושיות של כל האנשים המושפעים מסכסוך מזוין, ללא קשר לאיזה צד הם נמצאים. זהו הקו המפריד בין אנושיות לברבריות. יש ליישם בפועל את עקרונות ההבחנה, המידתיות והזהירות כדי להשיג את עצם מטרתם: ששמירה על חיי האזרחים ובריאותם היא הכלל, לא היוצא מן הכלל.

ישראל, ככוח כובש, חייבת לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה או לאפשר משלוח של סיוע הומניטרי באופן בטיחותי וללא הפרעה.

המשפט הבינלאומי ההומניטרי מספק דרך החוצה מההידרדרות שאנו רואים כיום. לכל המדינות – ואכן לאנושות כולה – יש חלק בכך. כיבוד המשפט הבינלאומי ההומניטרי לא רק שומר על אנושיותו של האויב, הוא שומר על אנושיותנו שלנו, היום וגם בעתיד. בסכסוך זה, כמו בכל הסכסוך האחר, על הקהילה הבינלאומית להציב את המשפט הבינלאומי ההומניטרי ויישומו בראש סדר העדיפויות המדיני.

ה-ICRC עומד ערוך על מנת לשמש כמתווך ניטרלי – צד שלישי מהימן ומנוסה – המסייע במימוש היבטים ההומניטריים של כל הסכם פוליטי אליו מגיעים הצדדים, מותנה במתן ערובות גישה וביטחון הכרחיות.

אם ישנה הפסקה של פעולות הלחימה, שתאפשר לסיוע משמעותי להגיע לאנשים הזקוקים לו, אזי ה-ICRC יוכל להרחיב משמעותית סיוע של מזון, מחסה והיגיינה. עבודתו ארוכת השנים של ה-ICRC במגזרי הבריאות, החשמל והמים של עזה, תאפשר לנו לתמוך במהירות בשירותים חיוניים אלה.