במשך יותר מארבעה חודשים, אזרחים בצפון ישראל חיים לצד אלימות גוברת וחוסר וודאות.

עשרות אלפי אנשים נאלצו לעזוב את ביתם, ועדיין אינם יכולים לחזור לשם בבטחה.

אנו מודאגים מאוד לנוכח הסלמת האלימות באזור זה, ומההשפעה הנוספת שתהיה לכך על אזרחים.

אנשים זכאים להרגיש בטוחים בבתיהם. אנו דוחקים בכל הצדדים המעורבים לתת עדיפות להגנה על אזרחים ולדבוק בדיני המשפט הבינלאומי ההומניטרי.