תל אביב/עזה – ביום הנעדרים הבינלאומי, משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) בישראל ובשטחים הכבושים מדגישה כי ארבע שנים לאחר הלחימה בעזה, משפחותיהם של נעדרים ישראליים ופלסטיניים מוסיפות לחוות את הסיוט של אי-הידיעה מה עלה בגורל יקיריהם.

"עבור המשפחות הנתונות עדיין בחוסר וודאות, הכאב והצער רק הולכים וגוברים עם חלוף השנים. זכותן לדעת," אמר ז'אק דה מאיו, ראש משלחת ה-ICRC. "בעדיפות עליונה עומדים ווידוא מקום הימצאם של מי שנתפשו חיים והיחס האנושי כלפיהם. באשר לשרידי גופות, יש לנהוג בהם באופן מכבד, לזהותם ובסופו של דבר להשיבם לַמשפחות. יש לעשות זאת בלי שום עיכוב או תנאים נוספים".

ה-ICRC מוסיף לעשות כל דבר אפשרי לווידוא גורלם של הנעדרים, מעלה נושא זה בעקביות בפני הדרג הגבוה ביותר של הרשויות בשני הצדדים, ומקיים מגעים סדירים עם המשפחות על מנת לעדכן אותן לגבי מאמציו בנושא. הארגון מזכיר לצדדים את דבר חובתו המוסרית ומחויבותו החוקית של כל צד, על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, להבהיר מה עלה בגורלם של הנעדרים.