יישום המשפט ההומניטרי הבינלאומי – הפיכת הכללים לפעולה בשטח – נתון בראש ובראשונה לאחריות המדינות החתומות על אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים להן. אחריות זו מוסדרת, במיוחד, בסעיף 1 המשותף לארבע אמנות ג'נבה והדורש ממדינות, בכל הנסיבות, לכבד את האמנות ולהבטיח את כיבודן.

חלק מצעדי היישום ידרשו אימוץ חקיקה או תקנות. צעדים אחרים ידרשו את פיתוחן של תוכניות חינוכיות הן עבור כוחות מזוינים והן עבור הציבור הכללי, גיוס ו/או הכשרת עובדים, הפקת תעודות זיהוי ושאר מסמכים, הקמת מערכים מיוחדים והנהגת תכנון ונהלים אדמיניסטרטיביים. כמו כן, על מדינות למנוע הפרות, ולהעניש את האחראים להן במידה שהן קורות.

מניעה, ניטור ומיגוּר

על מדינות מוטלת החובה, בעת שלום כבעתות סכסוכים מזוינים, לנקוט צעדים משפטיים ופרקטיים מסוימים במטרה להבטיח ציות מלא להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. אמנות המשפט ההומניטרי הבינלאומי אף קובעות מספר מנגנונים להבטחת קיום החוק.

כללית, ניתן לחלק כללים ומנגנונים אלה לשלוש קטגוריות עיקריות:

 

1. צעדי מנע
• הקנייה נרחבת של ידע של המשפט הבינלאומי ההומניטרי (הפצת המשפט הבינלאומי ההומניטרי)

• תרגום אמנות המשפט הבינלאומי ההומניטרי לשפת/שפות המדינה

• המרת המשפט הבינלאומי ההומניטרי לחקיקה מקומית היכן שנחוץ, ואימוץ הוראות חוק וסעיפי חוקה להבטחת הציות למשפט הבינלאומי ההומניטרי

• הכשרת אנשי מקצוע שיסייעו ליישם את המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ומינוי יועצים משפטיים לכוחות המזוינים

• מניעת פשעי מלחמה והענשת מבצעיהם

 

2. צעדים ומנגנונים לניטור הציות להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי למשך הסכסוך

כוחות המגֵן או מחליפיהם. כוחות מגן הינם מדינות נייטרליות שמונו להבטחת ההגנה על האינטרסים של הצדדים לסכסוך ואזרחיהם במדינות אויב. תפקיד הכוח המגן הוא לנהל פעולות סיוע והגנה במטרה לעזור לקורבנות, ולפקח על הציות למשפט ההומניטרי הבינלאומי, למשל על ידי עריכת ביקורים אצל שבויי מלחמה או אזרחים עצורים. ארגון בינלאומי "המציע את כל הערובות להיעדר משוא פנים ולִיעילותו" יכול לשמש כמחליף לכוח מגן.

הליך בירור. יש להנהיג חקירות של טענות בדבר עבירות על הוראות ההומניטרי המשפט הבינלאומי, אם צד לסכסוך מבקש זאת, ואם הצדדים הנוגעים בדבר מסכימים לגבי ההליכים שיבואו בעקבותיהן.

וועדה הומניטרית בינלאומית לבירור עוּבדות. וועדה זו, שהוקמה על פי סעיף 90 לפרוטוקול הנוסף הראשון, רשאית לחקור טענות בדבר הפרות חמורות של אמנות ג'נבה או הפרוטוקול הנוסף להן הראשון, או עבירות כבדות משקל אחרות על הוראותיהם, ולסייע ולהעמיד את שירותיה הטובים לטובת חידוש כיבודן של אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים להן. למרות שסמכותה הפורמלית חלה על מצבי סכסוך מזוין בינלאומי בלבד, הוועדה הביעה נכונות לנהל חקירות בקשר לסכסוכים מזוינים שאינם בינלאומיים, אם הצדדים מסכימים לכך.

שיתוף פעולה עם האומות המאוחדות. במקרים של עבירות כבדות משקל על הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי, על הצדדים לאמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים להן לפעול בשיתוף פעולה עם האו"ם ובהתאם לכתב המינוי שלו.

ICRC. הודות למנדט שהוענק לו מתוקף אמנות ג'נבה, הפרוטוקולים הנוספים להן ותקנון תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית, ה-ICRC מהווה מרכיב מפתח בתהליך הניטור.

 

3. צעדים למיגוּר עבירות והפרות

אלה מבוססים על מחויבות הצדדים לסכסוך למנוע את כל העבירות על הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ולשים להן קץ. עם המחויבויות הרלבנטיות ניתן למנות במיוחד:

• החובה המוטלת על מדינות למגר, באמצעות העמדה לדין המקומי, עבירות הנחשבות פשעי מלחמה

• חובת מפקדים צבאיים ליזום פעולה משמעתית או עונשית נגד העוברים על הוראות אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים להן

• חובת מדינות להבטיח הטלת אחריות פלילית ומשמעתית על הממונים, אם לא ינקטו בכל הצעדים בני-הביצוע שביכולתם לנקוט כדי למנוע או למגר הפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי.

• מחויבויות בין מדינות לסיוע הדדי בעניינים פליליים.

 

צעדים אלה יוצרים הרתעה משמעותית נגד עבירות.

הגורם העיקרי לסבל בסכסוכים מזוינים הינו היעדר יכולת לכבד את החוק הקיים, וזאת – יותר בגלל היעדר יכולת או רצון פוליטי, מאשר עקב חֶסר בכללים או היעדר מוחלט שלהם. בשנים האחרונות, הדגש הושם על פיתוח הליכים פליליים להעמדתם לדין של מי שביצעו עבירות כבדות משקל על הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אך עדיין חסרים אמצעים הולמים לעצירת עבירות ולתיקונן כשהן קורות. מרבית ההליכים שקבע המשפט הבינלאומי ההומניטרי מעולם או כמעט מעולם לא שימשו בפועל. ואף למעלה מזה, הליכים אלה חלים רק במקרים של סכסוכים מזוינים בינלאומיים. אמנם נכון שמספר מנגנוני ניטור ויישום פותחו מחוץ לגדר המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אך יש להם מגבלות. מכל הסיבות הנ"ל, ה-ICRC מאמין כי יש לחזק את מגננוני הניטור והבטחת הציות להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי.