התחלה של שנה חדשה היא זמן של החלטות ותקוות.

שאלנו סטודנטים באוניברסיטה העברית לגבי התקוות שלהם, ולמה בכלל אנחנו צריכים תקווה.