התחלה של שנה חדשה היא זמן של החלטות ותקוות.

שאלנו סטודנטים מאוניברסיטת ביר-זית מה התקוות שלהם, ולמה לדעתם בכלל צריך תקווה: