נאום שנשא נשיא ה-ICRC פטר מאורר בנושא האמנה לאיסור נשק גרעיני, בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, מושב מס' 72

פורסם לראשונה: 20 בספטמבר 2017

העולם זקוק היום להבטחה הטמונה באמנה זו: התקווה לעתיד נקי מכלי נשק גרעיניים. האנושות פשוט אינה יכולה לחיות בצל האיום הקודר של מלחמה גרעינית והסבל העצום שכולנו יודעים שמלחמה כזו תוליד.

האמנה לאיסור נשק גרעיני (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) היא קרן אור לאנושות כולה, המאירה נתיב לעבר עולם ללא נשק גרעיני.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) קורא לחיסול כלי נשק גרעיניים מאז השימוש הראשון שנעשה בהם לפני 72 שנים. אנחנו מברכים על האמנה כצעד חיוני ומיוחל זה מכבר לקראת חיסולם, ועושים זאת בראש ובראשונה בזכרנו את קרבנותיהם; אלה שמתו בעקבות הטלת הפצצות על הירושימה ונגסאקי, אחרי ניסויים גרעיניים בהמשך, ואלה שממשיכים עוד לסבול היום.

ב-30 באוגוסט 1945, קיבל ה-ICRC מברק מצמרר מרופאינו בהירושימה, וזו לשונו:

"התנאים מחרידים. העיר נמחקה. 80% אחוזים מכלל בתי החולים נהרסו או נפגעו קשות… קרבנות רבים… מתים עתה בהמוניהם, יותר ממאה אלף פצועים בבתי חולים שהוקמו בחירום".

אנחנו לא רוצים לקבל שוב אי-פעם הודעה כזאת. אנחנו לא רוצים לחוות אי-פעם את החורבן המוחלט והסבל הצפויים להיגרם בעקבות התקפה גרעינית. השימוש בכלי נשק גרעיניים עוצמתיים יותר הקיימים כיום צפוי להיות הרסני עוד יותר בהשפעותיו. זוהי מציאות מדאיגה אך אמיתית: אל מול עימות גרעיני שיקרה היום, לא קיימת שום יכולת סיוע הומניטרי להיענות באופן הולם לאסון כזה.

האמנה היא פרי עבודתם של אנשים וארגונים רבים, ובראשם הקרבנות ששרדו, כמו גם ארגוני חברה אזרחית והתנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום.

האמנה מכירה בתוצאות ההומניטריות הנוראיות של שימוש בכלי נשק גרעיניים ואוסרת עליהם באופן גורף על בסיס המשפט הבינלאומי ההומניטרי. היא מציעה גם דרך להצטרפותן של כל המדינות אליה, לרבות אלה שברשותן נשק גרעיני.

האמנה כשלעצמה אמנם לא תעלים כלי נשק גרעיניים בן לילה, אבל היא שוללת את הלגיטימציה של תפקידם בעולם היום ומספקת גורם מרתיע חזק נגד הפצתם. האמנה משדרת לכולם כי כל פיתוח, שכלול, ניסוי, איום או תכנית שעניינם שימוש בנשק גרעיני מכל צד שהוא אינו מקובל בשום אופן.

בחתימתכם על האמנה כאן היום, אתם עושים צעד ממשי לקראת מימוש התחייבויות קיימות לפירוק גרעיני, ונותנים משנה תוקף ואמינות – בפרט לסעיף השישי של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (Non-Proliferation Treaty). והתקדמות של ממש במישור ההתחייבויות להתפרקות מנשק גרעיני נחוצה נואשות למען שימור אמינותה של האמנה למניעת הפצה. במובן זה, האמנה לאיסור נשק גרעיני משלימה את יעדי אי-ההפצה והפירוק של האמנה למניעת הפצה ותומכת בהם.

בחתימתכם על האמנה, אתם עושים צעד מכריע לעבר חיסול אחד האיומים הגדולים המרחפים מעל האנושות. אל מול העלייה במצבי מתיחות אזוריים ובינלאומיים, והסיכונים הגוברים הנובעים מהם לשימוש בנשק גרעיני, אתם מחזקים את התקווה שהעולם זקוק לה כיום.

אנחנו מפצירים בכל המדינות, אלה שמצוידות ואלה שאינן מצוידות בנשק גרעיני, לחתום על האמנה כעניין שהוא בבחינת צו הומניטרי ולחתור בהתמדה ליישומה. אם מדינות בעלות נשק גרעיני אינן יכולות בשלב זה להצטרך אל האמנה, אנחנו מפצירים בהן לנקוט בצעדים הדרושים בדחיפות למזעור הסיכונים לשימוש מכוון או מוטעה בו, כפי שהבטיחו מזמן לעשות.

הצלחה אמיתית תבוא אך ורק כאשר העולם לא יחיה עוד בצל כלי הנשק הללו. אל תכבו את האורות עבור כלל האנושות. זוהי תקוותנו להיום, והמורשת שלנו לדורות עתידיים.