כשאנשים מתים במהלך מלחמות או אסונות, או במהלך הגירה, יש לנהוג בגופותיהם בכבוד. את שרידי גופותיהם של אלמונים יש לחפש, להחזיר ולזהות. העבודה ההומניטרית הגיעה לכדי כך שהיא כוללת מלאכות אלה, אשר המדע הפורנזי מציע לגביהן כלים ומומחיות שאין דוגמתם.

 

האיתור והבדיקה של שרידי גופות עלול להיות קשה לביצוע, במיוחד כאשר גופות נקברו במקומות לא-ידועים; כשמניין השרידים הבלתי מזוהים מגיע למאות גופות או יותר, הבדיקה והזיהוי הופכים לקשים אף יותר. הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מספק לרשויות מקומיות ולַעוסקים בפעילות הפורנזית ייעוץ, תמיכה והכשרה לגבי האיתור, ההשבה, הבדיקה, הזיהוי והטיפול במספר גבוה של שרידי גופות אשר לא זוהו, ושהינם במצבי הישתמרות שונים.

לעתים קרובות, פעילות זו היא מעבר ליכולותיהן של הרשויות המקומיות והעוסקים בעבודה הפורנזית, גם במקומות שבהם המתקנים הפורנזיים הם ברמת טכנולוגית גבוהה. ה-ICRC מתמקד בבניית יכולת פורנזית מקומית בת קיימא, מאחר שסיוע מבחוץ עלול לא להיות זמין לכל משך פרוייקטים כאלה, היכולים להימשך על פני עשורים. ה-ICRC אף מקדם את השימוש בפרקטיקה המדעית המיטבית ואת מתן ההכשרה הנחוצה.

השירותים הפורנזיים של ה-ICRC מותאמים לצרכים, ומהווים חלק מגישה משולבת לפעילות ההומניטרית, הכוללת נושאים כגון פעילויות הגנה, הדרכה משפטית, תמיכה פסיכולוגית, שירותי בריאות, סיוע כלכלי, גישה למים ומגורים הולמים והפחתת הפגיעה הנובעת מזיהום כתוצאה משרידי נשק.

 

סכסוך מזוין

על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, יש לנהוג בכבוד בשרידי גופותיהם של אנשים שמתו במהלך סכסוך מזוין. אך במצבי סכסוכים, לא תמיד מתאפשר לחלץ לאלתַר או לטפל כראוי בשרידי גופותיהם של מי שמתו, הן אזרחים והן חיילים. במקרים רבים, אנשים הופרדו ממשפחותיהם, נעלמו או מתו בלי שזוהו, ולא ידוע היכן נמצאים שרידיהם. הביקוש למומחיות פורנזית, לרבות זו של ה-ICRC, גדֵל והולך בקרב רשויות של מדינות ובין העוסקים המקומיים במלאכה הפורנזית, אשר זקוקים למומחיות זו על מנת לקיים את המחויבויות שמטיל עליהם המשפט ההומניטרי בכל הנוגע לטיפול בגופות ולמסירת מידע למשפחות האבלות.
בקווקז, ה-ICRC מסייע למשפחות נעדרים לענות על צרכיהם המשפטיים, הכלכליים והנפשיים. בו בזמן, ה-ICRC עובד יחד עם רשויות על מנת לבנות את היכולת הפורנזית הדרושה ולפתח מנגנונים לשיפור התקשורת, שיתוף הפעולה והתיאום בין גורמים המוסמכים לברר מה עלה בגורלם של נעדרים.

 

אסונות

לאחר אסון, טבעי או מעשה ידי אדם, יש לאסוף את שרידי המתים בַּזמן, לטפל בהם כראוי, ולזהותם אם אפשר. הדבר חיוני לַמשפחות ולקהילות הנפגעות. כאשר התשתית המקומית מתמוטטת, הדבר עלול להיות מאתגר במיוחד. למטרות אלה מספק ה-ICRC לרשויות מקומיות ולבעלי תפקידי חילוץ וסיוע המגיעים ראשונים לאתר האסון) הן תמיכה חומרית והן ייעוץ והכשרה. ההכשרה והייעוץ שמקבלים מה-ICRC מאפשרים למגיבים ראשונים לאסוף ולתעד מידע שיגביר את הסבירות לזיהוי המתים. הידיעה ששרידי יקיריהם טופלו באופן הולם וזכו לכבוד שהם הם ראויים לו, עשויה אף היא לשמש מקור נחמה למשפחות.
בנפאל, ה-ICRC עובד עם מגישי עזרה ראשונה, עם הצלב האדום של נפאל ועם הרשויות הלאומיות במטרה לחזק את התגובה לאסון ולפתח יכולת בת קיימא, לרבות לגבי ניהול שרידי גופות.

 

הגירה

מהגרים שמתים בדרך, בנתיבי ההגירה, לעתים קרובות אינם מזוהים, והמתקנים הפורנזיים המקומיים עלולים לכרוע תחת נטל ניהול שרידי גופתיהם. לדבר נודעת השלכה נוספת: משפחות הקורבנות אינן יודעות מה עלה בגורל יקיריהן, ולפיכך אינן יכולות להחזיר אליהן את שרידי גופותיהם ולהתאבל על מותם. על מנת להתמודד עם סוגיה זו, ה-ICRC עובד עם רשויות מקומיות ועם העוסקים במלאכה הפורנזית כדי לפתח הליכים ופרוטוקולים סטנדרטים (לפי תקן של נוהל מאחד), ולשפר את אסטרטגיות התקשורת ושיתוף הפעולה.
במקסיקו, ה-ICRC והצלב האדום המקסיקני עוזרים לספק הגנה וסיוע, קרי, שירותי רפואה בסיסיים, גישה למים ולסניטציה, ושירותי איחוד משפחות למהגרים שמוצאם ממקסיקו או שעברו בַּמדינה בדרכם. ה-ICRC אף עובד עם שירותי הרפואה המשפטית של מקסיקו על מנת לפתח הליכים ופרוטוקולים מקומיים לשיפור ניהול וזיהוי שרידי גופות, לרבות אלה של מהגרים, כדי לסייע לספק למשפחותיהם תשובות.

 

קראו עוד בנושא: להמשיך לחפש את המתים, לא להרוג את התקווה