מלבד הנעדרים עצמם, העומדים בלב הבעיה, לתופעה יש השלכות מרחיקות לכת גם על בני משפחותיהם, על הקהילה ועל החברה כולה
המשפחה

פנים רבות לסבלן של משפחות הנעדרים. בהיעדר המפרנסים העיקריים, עליהן להיאבק על פרנסתן. הן עלולות לסבול מהכפשות והטלת כתם עליהן, או מבידודן מקהילותיהן. בני משפחה עלולים למצוא עצמם, במדינות מסוימות, נטולי מעמד חוקי או מינהלי אשר נחוץ לבניית חייהם מחדש. הם עלולים לסבול גם משלל בעיות נפשיות ופיסיות בדומה לאלה הנובעות מאירוע טראומטי.

הקהילה

מאחר שנעדר/ת משתייך/כת למספר קהילות – אתנית, דתית, פוליטית – הפגיעה הנובעת מהיעדרותו/ה תורגש גם מעבר למעגל המשפחתי.

החברה

גם מעבר לקהילות הנוגעות בדבר, היעלמויות עלולות לפגוע בחברה רחבה יותר. הפגיעה עלולה להימשך במשך עשרות שנים ובסופו של דבר לפגוע בטווח הארוך ביוזמות השלום והפיוס.