תל אביב – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) דוחק ברשויות החמאס לעמוד במחויבויותיהן על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי כלפי חמשת הישראלים שנעלמו בעזה בין יולי 2014 ל-2016, ועדיין לא נמסר מה עלה בגורלם.

נעדרים, יהא מעמדם אשר יהא – חיילים שנפלו או נתפסו במהלך הלחימה, או אזרחים שנישבּו בידי היריב – מוגנים על ידי המשפט ההומניטרי. הם ומשפחותיהם זכאים ליחס ראוי על פי חוק.

"יש ליַדע בדבר גורלם של מי שנלכדו בחיים, ולתת להם יחס אנושי. גם בגופות יש לטפל באופן מכַבּד, לזהותם ולהשיבם למשפחותיהם," אמר ז'אק דה מאיו, ראש משלחת ה-ICRC בישראל ובשטחים הכבושים. "אלה נמנים עם כללי המלחמה שזכו להכרה הרחבה ביותר".

ה-ICRC הזכיר בעקביות לרשויות החמאס בדרג הגבוה ביותר את מחויבויותיהן החוקיות וההומניטריות, ואמר להן כי מניעה מכוּונת של מידע ביחס לנעדרים הינה פעולה המפרה את הוראות המשפט ההומניטרי.

הזכות לדעת מה עלה בגורל קרובי משפחה נעדרים מהווה עקרון יסוד במשפט ההומניטרי. ועדיין, קטעי הוידיאו אשר פורסמו לאחרונה כמציגים את האזרחים הישראליים הנעדרים ומשפחותיהם מעוררים ספקולציות חדשות באשר לגורלם ומוסיפים לעוגמת הנפש של המשפחות.

ה-ICRC נמצא במגעים ישירים עם משפחות הנעדרים, ומחויבותו לוודא מה עלה בגורל כל מי שטרם נמסר דבר על אודותיו, בעינהּ נותרת.