דו"ח של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מסתמך על כמה התנסויות מבצעיות של הארגון מן העת האחרונה כדי לתאר את התיאוריה והפרקטיקה של גישתו לסיוע הומניטרי במצבי סכסוך מתמשכים.

כשני שלישים מתקציב ה-ICRC מוצאים על סכסוכים ממושכים. תקופת הנוכחות הממוצעת של ה-ICRC במדינות שבהן הוא מנהל את עשרת המבצעים הגדולים ביותר שלו עולה על 36 שנה. סכסוכים ממושכים הם מקור משמעותי לסבל אנושי וגורם האחראי לתקופות ארוכות של היעקרות, הגירה ופיתוח שלילי.

הדו"ח תורם לדיונים חשובים בתחום המדיניות ההומניטרית העוסקים בקשר שבין סיוע ופיתוח כלכלי, בעיור התגובה ההומניטרית, בתכנון רב-שנתי ובמימון הומניטרי. פרק 1 נפתח בניתוח תיאורטי ומשפטי של סכסוכים ממושכים. פרק 2 בוחן את ההשפעות המזיקות של סכסוכים ממושכים על המדינה והחברה. פרק 3 מתאר את "הגישה המשולבת" של ה-ICRC לצרכים בטווח הקצר והארוך. פרק 4 בוחן תחומי מפתח שבהם ה-ICRC נחוש לשפר את ביצועיו וכמה שינויים חשובים במדיניות בינלאומית שיעזרו לו לעשות זאת.

לדו"ח המלא: סכסוכים ממושכים ופעילות הומניטרית.